Dalībnieku jautājumi V sesijā

Nost ar sociālismu! sesijā vēl neatgriezāmies pie mikrofona došanas auditorijai. Jautājumus paneļdiskusijai ievācām ar slido.com platformu. Dažus atbildējām, daži paliek citai reizei. Vai jums ir atbildes?

Dalībnieku jautājumi V sesijā
 • Kā tikt vaļā no valsts privatizētās izglītības sistēmas? Kuras valsts izglītības modelim vajadzētu sekot Latvijai?
 • Kā jūs raksturotu Zviedrijas sociālisma pieredzi? Vai tas nav veiksmīgs sociālisma adaptācijas piemērs.
 • Vai šodienas Latvijā bez sociālismam raksturīgās pārdales ir iespējams veicināt dzimstību? (domāta valsts ģimeņu atbalsta politika)
 • Vai "kapitālisms" ir adekvāts jēdziens, ko izmantot nebrīva tirgus apstākļos? Visizplatītākie fiskālie instrumenti ir klajā pretrunā ar kapitālismu.
 • Kādā veidā "kapitālistiska" sabiedrība izvairītos no ateisma dogmām? Kapitālisms-sociālisms ir viltus dihotomija un ved maldos, jo abi ir kreisi.
 • R. Zeltītam: vai pašvaldības var uzskatīt par organiskās solidaritātes formu principā ? Ja nevar, ko ar tām darīt ? Vai arī tas atkarīgs no pašvaldības līmeņa?
 • G. Vītolam : biznesam ideālā nodokļu politika būtu bez “soc.” nodokļa. Kas būtu finansējuma alternatīva, kas LV izmēra valstī spētu uzturēt kritiskās slimnīcas?
 • Valsts pensiju sistēmas uzdevums ir nodrošināt tikai 40% no ienākumiem. Kāpēc ir ambīcija pēc vairāk? Pensijām tiek 20% no bruto — 40 gadi darba mūžs, 20 gadi pensijā.
 • Izskanēja doma, ka sociālisms rodas no liberālisma. Mūsu kultūras “liberālisms” rodas no kristīgā mantojuma. Kā savienot brīvo tirgu un kultūru, kas vieno?
 • J. Baško: vai no savas “mēs” izpratnes perspektīvas jūs varētu nokomentēt tādas parādības latvuešu nācijā kā Dziesmusvētki un Satversmes preambula?
 • R. Zeltītam: Vai kristīgā baznīca (plašākā kontekstā reliģija) ir organiska kopība? Kāpēc jā vai nē?
 • Lauksaimniecības subsīdijas nav jāmaksā lielajiem lauksaimniekiem, bet tikai vidējiem un mazajiem par lauku vides un infrastruktūras uzturēšanu.
 • Ja pašregulējošu sistēmu radīšana cietusi fiasko, tad kas būtu alternatīvs regulējošs mehānisms? Piemēram, kas motivēs lauksaimnieku nelietot indīgus pesticīdus?
 • Tiek nemitīgi pieminēts tiesību subjekts valsts. Kas tas ir? Vai par to ir sapratne?
 • Vai konservatīvajam pieņemami akceptēt valsts piedāvātu atbalstu, piemēram, sociālu pakalpojumu tuviniekam veicot pašu spēkiem, saņemot finansiālu kompensāciju?
 • Vai drīkst lūgt precizējumu — kādā nozīmē R. Zeltīts lietoja vārdu “liberālisms”?
 • Vai, jūsuprāt, sociālisms izplatās “mazajās” valstīs tāpēc, ka tās dzenās pakaļ rietumu politskajiem “trendiem” vai drīzāk tiešām tāpēc, ka vēlas sasniegt sociālismu?
 • Problēma ar individuālās atbildības novelšanu uz valsti nav tikai Latvijas problēma, bet ir novērojama visā Eiropā. Kāpēc un ko darīt?
 • Kāds sakars privātajiem starptautiskajiem naudas drukātājiem ar sociālismu?
 • R. Zeltītam: Kas jauniešus piesaista sociālismā?
 • Katoliskās Baznīcas sociālā mācība. Vai tā arī būtu noraidāma?
 • Ir cilvēki, kuri bez valsts atbalsta nevarēs būt pilnvērtīgi sabiedrības locekļi (nabadzība, nepieejama izglītība un medicīna, u.c.). Kā risināt šo problēmu?
 • Vai vilkme uz sociālismu neizriet no tēva (autoritātes) trūkuma sabiedrībā? Hipotēze.
 • Šad un tad aktualizējas jautājums par universālo pamatienākumu, kas ir sociālistiski, bet vai tas ir izbēgami, ņemot vērā, ka darba automatizācija pieaug?
 • Subsīdijas no Eiropas gada griezumā lauksaimniekiem 600milj. Var nepildīt nekādas regulas — bet tad arī nesaņem naudu. Vai nav tā, ka gribās naudu bez atbildības?
 • Kāds varētu būt Eiropas virsmērķis ilgtermiņā lauksaimnieku atbalstam? Ar savu kontroles varu tīši radīt pārtikas krīzi, lai efektīvāk kontrolētu sabiedrību?
 • Daudzas lietas pašas sakārtotos, ja mēs visās jomās konsekventi turētos pie pamatprincipa, ka LV pastāv, lai kalpotu latviešu tautas attīstībai un uzplaukumam.
 • Kāds ir komentārs par LR sašķidrinātās gāzes termināļa (ne) būvniecību?
 • Vai galvenā sabiedrības ekonomiskā problēma ir demogrāfiskā situācija?
 • Politiķi gatavi aicināt viesstrādniekus un maksāt tiem lielas algas, bet aizbraukušajiem latviešiem (kuriem jau ir bērni) nedomā piedāvāt šādas algas. Kāpēc?
“Mēs kā sabiedrība”
Jāzepa Baško uzruna konferences dalībniekiem V sesijas “Nost ar sociālismu!” atklāšanā. Kāda ir sociālisma saistība ar iepriekšējām sesijām un kādos veidos sociālisma apkarotāji nereti paši sirgst ar to.
Konservatīvie iebildumi mūsdienu sociālismam
Ģirts Brūders, daudzu Telos.lv publikāciju par ekonomiku autors, austriešu ekonomikas skolas interesents, Demos V sesijas “Nost ar sociālismu!” referātā apraksta lienošo sociālismu.
Kolektīvisma ekonomikas iluzorais rēgs jeb kā ar labiem nodomiem palikt nabadzīgam
Ekonomists un uzņēmējs Guntars Vītols sniedz ieskatu politekonomijas vēsturē.
Sociālisms — viltus solidaritātes graujošās sekas
Raivis Zeltīts aicina pretoties sociālismam, identificējot tā cēloņus, par vienu no tiem nosaucot to, ko citi uzskata par sociālisma pretmetu — liberālismu.
V - “Nost ar sociālismu!”
Kādas ir mūsdienu sociālisma izpausmes un sekas, kādas ir latviešu attiecības ar to, kāda ir konservatīvā attieksme pret to, kā tam pretstāvēt. Par to Demos V sesijā 20. martā.