Sabiedriskais medijs, plurālisms un demokrātija

Konservatīvisma studiju centra direktors, politologs Andis Kudors Demos IV sesijā 2024. gada 6. februārī.

Sabiedriskais medijs, plurālisms un demokrātija
  • Latvijas sabiedrisko mediju saturs ir ideoloģiski visai vienpusēji iekrāsots, tas rada problēmas konsolidētas demokrātijas attīstībai.
  • Ja kāda no sabiedrības daļām tiek marginalizēta ar sabiedriskā medija palīdzību, tad nevaram runāt par konsolidētu, jeb labi darbojošos demokrātiju.
  • Latvijas demokrātija tiek deformēta ar sabiedriskā medija piesliešanos šaurai politiskai ideoloģijai, tādējādi atsvešinot konservatīvi noskaņoto pilsoņu kopu.
  • Ja Latvijas Televīzija ierobežo konservatīvās domas izplatīšanu, tad ar to tiek uzspiests tāds pasaules redzējums, kuram, protams, ir tiesības uz eksistenci plurālistiskā demokrātijā, bet ne monopola tiesības “uz mikrofonu un TV studiju”.
  • Sabiedriskais medijs nedod iespēju izvēlēties un izceļ vienas ideoloģijas piedāvāto skatījumu; šāda pieeja līdzinās propagandai.
  • Ja indivīds tiek maldināts ar ideju, ka noteiktas problēmas risinājums ir sasniedzams, tikai rīkojoties atbilstoši kreisajām vai liberālajām idejām, tad tas ir līdzvērtīgi maldināšanai, jo konservatīvi domājošo priekšlikumi vienkārši netiek pie plašas auditorijas.

Andis Kudors
2024. gada 6. februārī

Pārējās IV sesijā izskanējušās runas:

SEPL padomes locekles uzruna Demos dalībniekiem
Ceturtās varas sesijā konferences dalībniekus uzrunāja Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Sanita Upleja-Jegermane.
13 konservatīvas domas sabiedriskajiem medijiem
IV sesijas “Ceturtā vara” atklāšanas runa 2024. gada 6. februārī.
Sabiedriskais pasūtījums de jure un de facto
Rīgas Apriņķa avīzes galvenā redaktore Eva Lūse pati nevarēja piedalīties konferencē, tāpēc viņas referātu nolasīja K. Lācis.
Mediji, masas un patiesība: objektivitātes ilūzija stāstu kaldināšanā
Tēzes no Māra Kūļa referāta 2024. gada 6. februārī Demos IV sesijā par ceturto varu.