Latvieši nekad nekļūdās. Kovidlaiku politika

 • Unikāls notikums un pārbaudījums, kas var kalpot par politiskas kopienas vairāku paaudžu kopīgu mācībstundu, bet vai izmantošanas vietā tas netiek mērķtiecīgi aizmirsts?
 • Latvijas kļūdu konkretizācija.
 • Kļūdu atzīšana un nožēla.
 • Piedošana.
 • Darba liegšana parlamenta deputātiem, deputātu imunitāte, attālinātā Saeima, attālinātā valdība, attālinātā tauta.
 • Pulcēšanās brīvība, vārda brīvība.
 • “Zinātnē balstīts”, “kritiskā domāšana”, scientisms. Zinātnes politizācija un politikas “zinātniskošana”.
 • Cildenie meli.
 • Patvaļīgas sarkanās līnijas.
 • Protesta elektorāta “nolaupīšana”.
 • Policijas nesagatavotība demokrātijas pārbaudījumiem.
 • Tiesneši kontrolētas informācijas telpas varā. Tiesu iznākumi Latvijā versus citviet pasaulē.
 • Sazvērestības teoriju fenomena konstruktīvās interpretācijas.
 • Mediju atbildība.

Tēmas

Nost ar sociālismu!

* Kas ir sociālisms? Kas ir tehnokrātija? * Patiesība sociālismā. * Kāpēc sociālisms nestrādā? * Sociālisma iesakņotība latviešu politiskajā domāšanā. Etatisms. * Konservatīvo ekonomiskās programmas. Austriešu ekonomiskās skolas atziņas. * Ekonomiskās regulācijas metodes cilvēka dabas mainīšanai — kāpēc tas nestrādā? * Distribūtisma teorija jeb ekonomika, kas pakārtota cilvēka garīgajai un ģimenes dzīvei * Kultūras barotne, kultūras budžeta piesūcekņi. * Lielo

Digitalizācija, transhumānisms, mākslīgais intelekts

* Kas ir cilvēks? * Vai cilvēkam ir pienākums pielāgoties tehnoloģijām? * Cilvēka noklusētā digitalizēšana, cilvēka un valsts pārvēršanās digitālajā saskarnē. * Manabalss.lv, latvija.lv, referendumu noteikumi un citi balsstiesību ierobežošanas paņēmieni. Eidžisms. * Izpratne par cilvēku (mītos, sengrieķiem, kristietībā versus racionālismā, modernitātē, postmodernitātē, posthumānismā). * Intelekta un kultūras apdraudējums mākslīgā intelekta izmantojumā. * Globālisms un