Ceturtā sesija aizvadīta (papildināts)

6. februārī aizvadīta Demos IV sesija, kurā uzstājās Sanita Upleja-Jegermane, Andis Kudors, Māris Kūlis, Jāzeps Baško, bet Evas Lūses referātu nolasīja Krišjānis Lācis.

Ceturtā sesija aizvadīta (papildināts)

Otrdien, 6. februārī, Rīgas Latviešu biedrības namā jau ceturto reizi pulcējās pulciņš konservatīvās domas interesentu. Pēc dalībnieku sejām secināms, ka pamazām veidojas uzticīgo dalībnieku kodols, kuri ir ar mieru Latvijai neierasti pārpartejiskā saietā runāt par politisko.

Vakara tēma bija Ceturtā vara, tātad mediji kā demokrātijas sargsuns, nosacīts spēlētājs varas atzaru līdzsvara un atsvaru sistēmā. Kādi ir mūsu pašu finansēto sabiedrisko mediju pienākumi, vai tie ir neatkarīgi un tajā pašā laikā — kā un vai tie ir demokrātiski ietekmējami.

Jāzeps Baško, atklājot sesiju, aizstāvēja tēzi, ka sabiedriskajiem medijiem neizdodas uzrunāt konservatīvi orientēto sabiedrības daļu, jo žurnālisti nemaz neapzinās, ka darbojas progresīvās ideoloģijas ietvaros, un žurnālistiem trūkst izpratnes par konservatīvo attieksmi pret politiku.

13 konservatīvas domas sabiedriskajiem medijiem
IV sesijas “Ceturtā vara” atklāšanas runa 2024. gada 6. februārī.

Sanita Upleja-Jegermane uzrunāja dalībniekus kā Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekle, iepazīstinot ar likumu ietvaru, kādā Latvijā darbojas sabiedriskie mediji, kā arī dažiem to darbības rādītājiem.

SEPLP padomes locekles uzruna Demos dalībniekiem
Ceturtās varas sesijā konferences dalībniekus uzrunāja Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Sanita Upleja-Jegermane.

Politologs Andis Kudors norādīja uz plurālismu kā demokrātijas priekšnosacījumu un Latvijas sabiedrisko mediju selektīvo pieeju konservatīvās domas  afišēšanā.

Sabiedriskais medijs, plurālisms un demokrātija
Konservatīvisma studiju centra direktors, politologs Andis Kudors Demos IV sesijā 2024. gada 6. februārī.

Žurnāliste Eva Lūse nevarēja ierasties, un viņas referātu par sabiedriskā pasūtījuma faktisko neatbilstību likuma garam un iespējamiem sabiedrības interešu pārstāvniecības uzlabojumiem nolasīja Krišjānis Lācis.

Sabiedriskais pasūtījums de jure un de facto
Rīgas Apriņķa avīzes galvenā redaktore Eva Lūse pati nevarēja piedalīties konferencē, tāpēc viņas referātu nolasīja K. Lācis.

Muzikālajai atelpai, kurā uzstājās flautiste Dita Krenberga un pianists Reinis Zariņš, sekoja Māra Kūļa runa par patiesības jēdziena neviennozīmību un par medijiem ne vairs kā pat šķietami neitrāliem starpniekiem, bet kā faktiskajiem jaunās patiesības kaldinātājiem. Viņaprāt, mediji tāpēc ir drīzāk saucami par pirmo jeb galveno varu.

Mediji, masas un patiesība: objektivitātes ilūzija stāstu kaldināšanā
Tēzes no Māra Kūļa referāta 2024. gada 6. februārī Demos IV sesijā par ceturto varu.

Līdzīgi kā iepriekšējā sesijā, kafijas pauzes laikā ikvienam dalībniekam bija iespēja uzrunāt referentus aci pret aci pie atsevišķiem galdiņiem. Vakars noslēdzās ar dinamisku K. Lāča un J. Baško vadītu paneļdiskusiju, kurā dominēja atziņa, ka sabiedriskie mediji nav īsti ietekmējami, bet tie arī nepārstāv sabiedrības viedokļu dažādību, un kas būtu darāms lietas labā.

Visi dalībnieku iesniegtie jautājumi ir pieejami:

Dalībnieku jautājumi IV sesijā
Līdzīgi kā iepriekšējā, arī ceturtajā sesijā par ceturto varu dalībniekiem bija iespēja iesniegt jautājumus caur slido platformu. Pašus populārākos jautājumus runātāji atbildēja paneļdiskusijā. Gadījumos, kur nav norādīts jautājuma uzdevējs, jautājums bijis anonīms vai vārds nav ievadīts pilnīgi. 15 balsis: * Ņemot vērā gan Rietumu, gan Austrumu ietekmi Latvijas un Eiropas kultūrās

Konservatīvās domas konference Demos ir izdevniecības Kodoka un portāla Telos rīkots daudzu cēlienu pilsoņu forums, kura mērķis ir pulcināt konservatīvās domas interesentus, skaidrot konservatīvismu un mudināt sevi par konservatīviem dēvējošus politiskos spēkus smelties atziņas un iedvesmu artikulētā konservatīvismā. Iecerēts, ka pirmajā sesiju ciklā, kas ilgs aptuveni pusotru gadu, kopumā tiks apskatītas vairāk nekā piecpadsmit tēmas. Pirmā sesija Kas ir konservatīvisms notika 2023. gada 25. oktobrī, šī bija jau ceturtā. Nākamā sesija notiks marta otrajā pusē.

Sesijas video ieraksts būs pieejams nākamnedēļ.

Konferences atskaņas medijos
Apkopojums ar atsaucēm uz konferenci plašsaziņas līdzekļos un ievērojamos sociālos medijos.